Правила поведінки у Чудейській гімназії

 ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

для здобувачів освіти Чудейської гімназії

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (розроблені на виконання ст. 53 п.3, ст.42. п.3, п.4 Закону України «Про освіту»)

1.1. Здобувачі освіти Чудейської гімназії:

1.1.1. Виконують вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за

його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та

досягають результатів навчання, передбачених стандартом освіти для

відповідного рівня освіти.

1.1.2. Поважають гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників

освітнього процесу, дотримуються етичних норм.

1.1.3. Відповідально та дбайливо ставляться до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

1.1.4. Дотримуються установчих документів Чудейської гімназії , правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

1.1.5. Повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти (далі – учні), педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

1.1.6. Дотримуються академічної доброчесності, що передбачає:

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

1.1.6.1. Порушенням академічної доброчесності вважається:

 фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

 списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

 обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

 хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.


ІІ. ПОЛІТИКА ПРОГРЕСИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У Чудейській гімназії розвиваються морально-етичні та духовні якості здобувачів освіти і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає, що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, вони мають поважати права інших і робити свій внесок у загальне благо. Маючи це на увазі, ми створили політику прогресивної дисципліни, яка відображає місію та візію Чудейської гімназії

2.1. У будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. І нашою метою є навчити вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання виграшних результатів. Може статися, що деякі учні відчуватимуть труднощі в дотриманні вимог, встановлених у спільних інтересах.

2.2. Керівництво гімназії несе відповідальність за забезпечення дотримання правил поведінки для учнів, і повинно мати значну свободу дій для задоволення індивідуальних потреб учнів та здійснення судження в контексті конкретних обставин. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.

2.3. У випадку легкої або незначної провини педагогічний склад гімназії допомагає учням усвідомити неправильність їхніх дій та використовує такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.

2.4. У разі некоректної поведінки дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший – коригувальний та співчутливий. Гімназія буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомоги учням у визначенні правильного вибору.

2.5. Кодекс учнівської поведінки, правила та очікування переглядаються і посилюються на постійній основі педагогічними працівниками, співробітниками та керівництвом через загальні збори, оголошення, відвідування класів директором і щодня вчителями в класі.


ІІІ. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС УРОКІВ І ПЕРЕРВ

3.1. Учні уважно працюють у класах під час уроків та не заважають іншим. Учні не відмовляються від виконання завдань, які ставить учитель. Для ефективності навчального процесу та для того, щоб його не переривати, учні протягом усього уроку перебувають в класі. Якщо з’являється нагальна потреба вийти, це можна зробити лише з дозволу вчителя.

3.2. Під час перерв учні поводяться обережно. Учні не бігають на перервах, адже така поведінка може зашкодити учню або його оточенню.

3.3. Учні пересуваються правою частиною коридора або сходів.

3.4. Учні не штовхають один одного, не кидаються предметами і не застосовують фізичну чи психологічну силу.

3.5. Під час перерви учень:

 підтримує чистоту і порядок на своєму робочому / закріпленому місці;

 виходить з класу, якщо попросить вчитель;

 прислуховується до чергового вчителя.

3.6. Гімназія – територія, на якій не місце для застосовування засобів електронних комунікацій для заподіяння шкоди психічному чи фізичному здоров’ю малолітньої чи неповнолітньої особи.

3.7. Учні не розкривають самовілно вікна, не сидять на підвіконнях.

3.8. Учні не вилазять на дерева та огорожу навколо школи.


IV. ПРОПУСК ЗАНЯТЬ

4.1. Протягом відсутності у Гімназії учень може навчатися дистанційно. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що освітній процес не може бути цілковито індивідуальним. Для повноцінного навчального процесу ХХІ століття необхідно працювати в групі, вирішувати проблеми разом та співпрацювати. 

4.2. Учень, який був відсутній у гімназії з причини хвороби до 3 календарних днів може відвідувати гімназію без надання довідки від лікаря.

4.3. Учень, який був відсутній у гімназії з причин хвороби протягом 3 днів і більше має обов'язково надати відповідну довідку від лікаря з рекомендаціями щодо навантаження на уроці фізичної культури з вказаним терміном.

4.4. Якщо учень неспроможний відвідувати гімназію в будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву (письмове пояснення) від батьків перед початком навчального дня (до 8:30 год).

4.5. У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної причини протягом навчального року розглядатиметься доцільність продовження навчання в гімназії та передаватиметься дана інформація (акт) до відповідних служб, у тому числі й для притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.


V. ПУНКТУАЛЬНІСТЬ

Пунктуальність - це важлива риса, яку ми виховуємо в наших учнях. Ми заохочуємо учнів не запізнюватися та розраховуємо на підтримку батьків.

5.2. Відповідно до правил гімназії, учні приходять на навчання та на уроки протягом дня вчасно.

5.3. Учень приходить чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

5.4. Під час перерв учні впорядковують свої особисті справи таким чином, щоб приходити на уроки/заняття вчасно.


VI. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Зовнішній вигляд - це невід’ємний елемент корпоративної культури учнів Чудейської гімназії. До того ж, це ще й аспект виховання, який привчає учня до відповідальності та дотримання встановлених правил і стандартів. Дрес-код допомагає учням налаштуватися на навчання та зосередитись на заняттях, підтримує позитивну соціальну взаємодію серед учнів та виховує почуття гордості за свій заклад.

6.1 . Кожен учень приходить до школи охайно одягненим.

6.2. Учні Чудейської гімназії під час уроків фізичної культури дотримуються стандарту спортивної форми з обов’язковим змінним спортивним взуттям (заняття у спортивному залі), а також необхідно мати змінні шкарпетки.

6.3. Для занять у спортивних секціях, гуртках, уроках хореографії учням знадобиться додатковий спортивний одяг/взуття: чешки, шорти, футболка тощо.


VII. ГІМНАЗІЯ - ТЕРИТОРІЯ, НА ЯКІЙ НЕ МІСЦЕ:

7.1 Небезпечним речам: піротехнічні вироби, жуйки, зернята, шкідливі речовини, напої та продукти харчування не для особистого вживання, спиртні, наркотичні, тютюнові вироби, електронні сигарети та інші шкідливі речовини.

7.1.1 Стравам з кремом та продуктам, які швидко псуються (навіть для особистого вжитку).

7.2. Роликам, скейтам, велосипедам, гіроскутерам тощо.

7.3. Учні не замовляють доставку на адресу гімназії.

7.4. Учні не приводять з собою тварин, окрім випадків педагогічної доречності (з обов’язковим дотриманням вимог безпеки).

7.5. Враховуючи матеріальну цінність мобільних телефонів, смартфонів, смарт годинників, учні не використовують їх під час освітнього процесу (окрім роботи на уроці під контролем вчителя, наприклад, з он-лайн підручниками).

7.5.1. Якщо будь-яка особа з персоналу гімназії бачить порушення вказаного правила, на вимогу такої особи дитина здає телефон на зберігання до закінчення навчального дня.

7.5.2. Усі необхідні дзвінки дитина може здійснити з телефону приймальної, або класного керівника.


VІІІ. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Батьки є матеріально-відповідальними особами за пошкодження шкільного майна їх дитиною.

8.1 . Учні відповідають за збереження свого майна.

8.2. Якщо учень загубив щось зі своїх речей, навіть цінних, гімназія не несе відповідальності (речі часто знаходяться, у такому випадку, їх можна забрати у прибиральниць закладу протягом 10 календарних днів (після зазначеного терміну знайдені речі будуть утилізовані), а цінні речі - у керівника закладу.


ІX. ПОРУШЕННЯ

Новоприбулі учні та учні, які зараховуються до Чудейської гімназії, а також їх батьки погоджуються виконувати правила та підтверджують розуміння їх важливості. І діти, і дорослі є відповідальними за їх виконання / невиконання.

9.1. Незначні порушення - це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, але негативно впливають на атмосферу в класі:

 порушення шкільних правил, дражнення, глузування, ненормативна лексика, жести, жбурляння предметами, грубість, агресивна поведінка, неповага, обман, фальсифікація, плагіат, зухвала поведінка, опір педагогам, нецільове використання електроніки, комп’ютерів, Інтернету, публічний показ прихильності, зневага виконання учнівських обов’язків, недотримання правил безпеки.

9.1.1. Можливі наслідки незначних порушень:

 Навчання відповідальності за свої дії.

 Навчання альтернативному вибору, який матиме позитивні результати.

 Написання пояснювальної записки

 Виховна розмова з класним керівником, учителем.

 Написання листа вибачення.

 Затримання після занять, трудотерапія.

 Спілкування з батьками по телефону, листування або персональна зустріч.

 Консультація з шкільним практичним психологом.

 Видалення з класу (під наглядом дорослих).

 Зустріч учня з директором.

9.2. Значні порушення. До таких відносяться:

 булінг, залякування (у тому числі в Інтернеті), загроза інформаційній безпеці гімназії та її інформаційно-комунікаційній системі, загроза фізичним насильством, заподіяння шкоди іншим у результаті бійки, дискримінація, расизм, сексизм, загроза насильства сексуального характеру, куріння, наявність або вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, грабунки, вимагання, вандалізм, загроза заподіяння шкоди, володіння порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші серйозні порушення.

9.2.1. Можливі наслідки значних правопорушень

 Негайна персональна зустріч із батьками.

 Відшкодування збитку шкільного майна.

 Передача справи на розгляд відповідних органів влади (поліція, прокуратура і ін.).


X. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ОКРЕМИХ КАБІНЕТАХ ЗАКЛАДУ ПОВЕДІНКА УЧНІВ У БІБЛІОТЕЦІ.

10.1. Бібліотека Чудейської гімназії - це інформаційний центр. Колекція художньої, науково-популярної, довідкової літератури, періодичних видань нашої бібліотеки налічує декілька тисяч примірників. Місія бібліотеки — забезпечити навчальний процес всією необхідною літературою, створити затишну атмосферу для роботи учнів із книгою, заохотити до читання маленьких й дорослих читачів. Задля цього в бібліотеці проходять різні цікаві заходи, такі як «Library day» для учнів початкової школи, зустрічі з письменниками, квести, мовний клуб для старшокласників. Учні залюбки відвідують у бібліотеці заняття з іноземних мов, виконують домашні завдання та проводять свій вільний час.

10.1.1. Підручники та книги, які учень бере у бібліотеці, є власністю гімназії, і їх необхідно повертати, не пізніше, ніж наприкінці навчального року.

10.1.2. При записі до бібліотеки учень ознайомлюється з «Правилами користування шкільною бібліотекою» і підтверджує їх виконання підписом на читацькому формулярі.

10.1.3. Учні не приходять до бібліотеки з їжею, сторонніми предметами.

10.1.4. Учні не беруть книги без дозволу.

10.1.5. Якщо книжку видали читати в читальному кутку – учень тихо сідає за вільний стілець. Читає книжку не вголос. Пам’ятає, що поруч є інші читачі – їм він не заважає читанням вголос.

10.1.6. Користуючись книгами з бібліотечного фонду, учень дбайливо ставиться до них; в разі виявлення дефектів, попереджає про це бібліотекаря.

10.1.7.Особи, які заподіяли шкоду фонду бібліотеки, несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством. За втрату книг з фонду бібліотеки та пошкодження їх неповнолітніми користувачами матеріальну відповідальність несуть їх батьки, опікуни, поручителі.

10.1.8. Учні, які загубили книги з фонду бібліотеки або заподіяли непоправну шкоду, замінюють їх аналогічними книгами або такими, які вважаються бібліотекою рівноцінними.

10.1.9. Учні гімназії подають свої підручники шкільній комісії для перевірки стану їх збереження.

10.2. ПОВЕДІНКА УЧНІВ у ЇДАЛЬНІ

10.2.1. Під час їжі в їдальні дотримуються хороших манер і поводяться пристойно, культурно споживають їжу.

10.2.2. Розмовляють під час їжі неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.

10.2.3. Учні прибирають стіл після вживання їжі.

10.2.4. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.

10.2.5. Учні приходять в їдальню без верхнього одягу.

10.2.6. Їжу з їдальні не виносять.

10.3. Правила поведінки у СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ ТА НА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКАХ

10.3.1. Усi учні проходять щороку (до 01 вересня) медичний огляд: на пiдставi даних про стан здоров’я i фізичний розвиток учнів розподіляють для занять фізичними вправами на медичні групи: а) основну; б) підготовчу; в) спеціальну. Учнів, які не пройшли медичного огляду, до навантажень на уроках фізичної культури не допускають. Учні, тимчасово звiльненi від занять, є присутніми на уроках фізичної культури. При цьому допускається залучення їх учителем до підготовки занять. Тимчасове звільнення від занять фізичними вправами допускається з дозволу медичного персоналу гімназії. Пiсля перенесення хвороб учнем необхідно взяти дозвіл на вiдвiдування уроків фізичної культури у лікаря.

10.3.2. Заходити i перебувати в спортивному залі можна лише з дозволу вчителя.

10.3.3.Учні заходять до спортивного залу, виходять з нього на спортивний майданчик у спортивному взутті та спортивній формі (вiдповiдно до пори року i погодних умов). Учні не заходять до спортивного залу у брудному взутті, тільки у змінному.

10.3.4. Після дзвінка на урок по команді вчителя учні шикуються в спортивному залі.

10.3.5. Учні користуються спортінвентарем лише з дозволу вчителя.

10.3.6.Учні виконують вправи на спортивних знаряддях не маючи на собі різного роду прикраси і лише у присутності та страхуванні вчителя. Не приносять речі, які не потрiбнi на уроці або заважають його проведенню.

10.3.7. Учні піклуються про те, що їх оточує: шкільне спортивне обладнання та спортінвентар, не псують його, не смітять, не приносять харчові продукти у спортзал.

10.3.8. Під час виконання вправ на спортивних знаряддях учні ведуть себе дисципліновано, уважно, чітко виконують вказівки вчителя.

10.3.9.Під час виконання вправ потоком дотримуються дистанції, не штовхаються, не зупиняються, не ставлять пiднiжок.

10.3.10 Під час виконання вправ на спортивних знаряддях перебувають на безпечній вiдстанi від місця виконання, не заважають один одному, дотримуються правил техніки безпеки та санiтарно-гiгiєнiчних вимог.

10.3.11. Учні неодмінно попереджають вчителя:

 про наявність документів щодо «звільнення» після хвороби;

 про погане самопочуття;

 про несправність спортивного обладнання;

 про травмування під час уроку.

10.3.12.Після закінчення уроку учні прибирають робоче місце, переодягаються й організовано виходять зі спортивного залу.

10.4. Правила поведінки у кабінетах фізики, хімії, інформатики, біології і ін.

10.4.1. До кабінетів хімії, біології, фізики та інформатики учні приходять на перерві (за першим дзвінком).

10.4.2. Учні не приступають до роботи без вказівки вчителя.

10.4.3. Чітко дотримуються правил виконання роботи.

10.4.4. Учням можна перебувати у приміщенні кабінетів фізики, хімії, інформатики та біології лише у присутності вчителя.

10.4.5. Учні виконують всі правила внутрішнього розпорядку, розміщені у відповідних кабінетах.

10.4.6. Тримають в чистоті та порядку своє робоче місце.

10.4.7. Дотримуються трудової дисципліни, відходять від свого робочого місця лише з дозволу вчителя.

10.4.8. Виконують тільки доручену йому роботу і не передають її іншим без дозволу вчителя.

10.4.9. Виконують лабораторні та практичні роботи лише у спеціальному одязі.

10.4.10. Під час роботи з хімічними реактивами слід керуватися Правилами техніки безпеки для кабінетів хімії».

10.4.10. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

10.4.11 Вимкніть працюючі електро- і радіоприлади.

10.4.12. Хімічний посуд, прилади покладіть на визначене місце.

10.4.13. Приберіть робоче місце.

Немає коментарів:

Дописати коментар