Річний звіт про діяльність закладу освітиЗвіт директора школи за 2019-2020н.р

 

 

 

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

Чудейської ЗОШ І–ІІ ст. №3

Чепеги Ніколети Вікторівни

про свою діяльність

 за підсумками

2019 – 2020н.р.

на загальних зборах.


Згідно з вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 28 січня 2005 року № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та  професійно-технічних навчальних закладів», примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2005 року № 178, п. 2,2. Сьогодні ми проводимо загальні збори педагогічного колективу, батьківського комітету, радою школи, піклувальною радою та громадськістю нашого села.

Мета цієї конференції відзвітувати перед вами про основні напрямки своєї діяльності за 2019-2020 навчальний рік, як керівника навчального закладу.

Керую колективом школи з вересня 2013 року. Кількісний та якісний склад вчителів школи наступний:

18 працівників основних

 

За освітнім рівнем:

 Вищу освіту – 16 вчителів

 Середню – спеціальну освіту - 2 вчителів

 

      Це творчі освітяни з педагогічним стажем:

  до 3 років – 2 учитель;

  з 3 до 10 років – 4 учителів;

  з 10 до 20 років – 6 учителів;

   більше 20 років – 6 учителів

 

За кваліфікаційною категорією:

Вищу категорію мають 4 учителя;

І категорію – 5 учителів;

ІІ категорію – 3 учителя;

Спеціаліст – 6 учителів

З них наступні є випускниками цієї школи:

 

*    Чепега Ніколета Вікторівна - директор школи;

*    Урсулян Марія Тодорівна – вчитель біології;

*    Биндю Аврора Георгіївна – бібліотекар;

*    Косован Віолета Костянтинівна - вчитель початкових класів;

*    Балан Данієла Миколаївна – вчитель початкових класів;

*    Попеску Коріна Радувна – вчитель початкових класів;

*    Патраучан Родіка Митрофанівна - вчитель початкових класів;

*    Биндюл Мар’яна  Миколаївна – педагог - організатор;

 

Педагогічний колектив нашої школи в минулому навчальному році працював над проблемою «Підвищення ефективності і якості уроку, як основної форми організації навчально-виховного процесу» . Вся методична робота була спрямована на реалізацію даної проблеми, яка комплексно охоплює навчально-виховний процес .

 

Головними напрямками методичної роботи були:

 

·        Забезпечення новітньою достовірною професійною інформацією;

·        Підтримка інноваційної діяльності вчителів;

·        підтримка в підготовці до атестації педагогічних працівників;

·        організація підвищення кваліфікації вчителів;

·        організація роботи методичних об’єднань з предметів;

·        діагностична діяльність щодо якості навчання.

 

Проводилися традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи. Впровадження цих форм у практику сприяло підвищенню педагогічної майстерності вчителів школи.

Крім того, кожен учитель працював над індивідуальною, самостійно обраною темою, залежно від свого фаху, підвищуючи свою педагогічну майстерність, яка розв’язувала проблему школи.

Проводився моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з основ наук. Досліджувалась участь учнів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно і рівень майстерності вчителя.

У процесі роботи над загально шкільною методичною проблемою в школі працювали такі методобєднання:

 

·        методоб’єднання вчителів початкових класів (керівник Попеску К.Р.);

·        методоб’єднання вчителів гуманітарного циклу (керівник Ілікуца А.В.);

·        методобєднання вчителів природно-математичного циклу (керівник Гарага Л.Д.)

·        методоб’єднання класних керівників (керівник Іліуц І.М.)

 

Робота методоб’єднань вчителів сприяла створенню умов для вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. Керівники методоб’єднань доклали усіх зусиль, щоб усе цінне в роботі кожного вчителя змогли побачити свої колеги і застосували у своїй діяльності.

За 2019-2020 н. р всі вчителі здійснили курсову перепідготовку при ІППОЧО в онлайн режимі.

 

Атестувалися троє вчителів:
           - Підтвердили «Спеціаліст І категорії»  вчителю географії Бурлі І.Т.

 -  Присвоїли «Спеціаліст другої  категорії» вчителю румунської мови та літератури  - Пентелі М.В. та вчителю української мови та літератури  - Ілікуці А.В.

 

Цілеспрямовано проводилась позакласна робота з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні. Учні школи постійно беруть участь у турнірах, конкурсах, змаганнях, фестивалях, у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Основну увагу у своїй діяльності я приділяла створенню в школі належних умов для забезпечення ровного доступу для здобуття якісної освіти кожного учня нашої школи.

1 вересня 2019 року успішно розпочали навчальний процес, та кожен предмет викладався спеціальними кадрами. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно з робочим навчальним планом, який був складений, виходячи з наших конкретних умов. Варіативна частина плану була складена згідно регіональному і направлена на всебічний розвиток учнів, на виховання їх творчої особистості.

Для підвищення рівня навчально-виховного процесу важливу роль відіграє організація контролю і керівництва в школі. Були сплановані та проведені :

 

Педагогічні ради

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

 

1.     1

1. Підсумки роботи педколективу за  2018-2019 навчальний рік.

Серпень

Директор

Протокол №1

Від 30.08.2019

2. Затвердження плану роботи на наступний навчальний рік. Мета, завдання та шлях реалізації програми розвитку школи

Заст. Дир.з НВР

3. Про проведення уроків трудового навчання та фізичної культури за варіативними модулями

Заст. Дир. з НВР,

Вчителі фізичної культури та трудового навч.

4. Про розподіл педагогічного навантаження

Заст. Дир. з НВР

5. Про оцінювання знань, умінь і навичок учнів 2 класу

Заст. Дир. з НВР

2.     2

1.Адаптація учнів 1-го та 5-го класів.

жовтень

Заст. Дир. з НВР

Класовод 1-го класу

Класний керівник 5 класу

Протокол № 2

Від 25.10.2019

Стан викладання румунської мови у 5-9 класах

Директор

Вчителі рум. мови

Стан викладання математики у 1-4 класах

Директор

Класоводи

Ефективність уроку як результат активної діяльності учнів

Заст. Дир. з НВР

Класні керівники

3.     3

Про виконання рішень попередніх педрад

Грудень - січень

Директор

Протокол №3 від 03.01.2020

Моніторинг якості знань учнів школи за І семестр 2019-2020 н.р.

Заступник з НВР

Стан методичної роботи за І семестр 2019-2020 н.р.

Директор та керівники ШМО

4.     3

 

Стан викладання французької мови у 5-9 класах

лютий

Заст. Дир. з НВР

Вч. фран. Мови

Протокол № 4

Від 26.02.2020

Стан викладання основ здоров’я   у 5-9 класах

Директор

Вчителі основ здор.

Інноваційна діяльність учителів

Заст. Дир. з НВР

Вчителі предметники

 

Трудове  виховання

Педагог- організатор

Класні керівники

Про вибір підручників для 3 класу на 2020-2021

Березень

Директор

Протокол 5 від 04.03.2020

Про вибір підручників для 7 класу на 2020-2021

Квітень

Директор

Протокол 5 від 09.04.2020

Про звільнення від проходження ДПА учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти 2019-2020

квітень

Директор школи

Протокол №7 від 22.04.2020

8.     4

Щодо проведення підсумкового оцінювання

Квітень

директор

Протокол № 8

Від28.04.2020

Рекомендації щодо заповнення класних журналів

Заст. Дир. з НВР

 

Про організоване завершення 2019-2020 н.р.

Директор

Діяльність соціально- педагогічної служби школи і її взаємодія з педагогічним колективом і батьками

Педагог-організатор

Класні керівники

9.     5

Про переведення учнів 1-8 кл до наступного класу

травень

Заст. Дир. з НВР

Класні керівники

Протокол № 9

Від 29.05.2020

Про нагородження учнів похвальними листами учнів

Про випуск 9 класу

Директор школи

Про переведення учня інд. форм. Навчання до наступного класу

Ілікуца А.В. Балан Д.М.

Звіт директора школи  за 2019-2020 перед колективом та батьківським комітетом

Директор школи

 

 

Наради при директорі

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.Про стан готовності школи до нового навчального року;

2. Про режим роботи школи.

3. Про організацію навчання учнів за інд. форм. та екстернатною формою навчання

4.Про організацію екскурсій та навчальної практики у 1-4 кл. та 5-8 класах
5.Про викладання інформатики , математики та біології державною мовою

Серпень

Директор

 

Заст. дир. з НВР

Протокол № 1

Від 30.08.2019

Про організацію методичної роботи.

Вересень

Заст. дир. з НВР

Протокол № 2

Від 10.09.2019

1.Про відвідування навчальних занять учнями школи;

2.Про ведення шкільної документації.

3. Про стан викладання укр.мови у 1-4 класах

Жовтень

Заст. дир. з НВР

Директор школи

Директор, Вчителі укр.мови

Протокол № 3

Від 25.10.2019

Про переддення учениці 5класу, Перчик М.О. , від екстернатною форми навчання на денну форму навчання до 6 класу.

Листопад

Директор

Протокол № 4

Від 04.11.2019

1.Національне -патріотичне виховання;

2. Про стан викладання історії та правознавства  у 5-9 класах

Листопад

Заст. дир. з НВР Педагог -організатор

Директор, вч. історії та права.

Протокол № 5

Від 28.11.2019

1.Сприяння творчому розвитку особистості

2.Про стан викладання предмету «Образотворчого мистецтва» у 1-4 класах;

3.Про виконання плану роботи школи за І семестр;

4.Про виконання навчальних програм.

Грудень

 Кл.керівники

 

Директор

Класоводи

 

Директор
Заступник

Протокол № 6

Від 27.12.2019

1.Про підготовку до ДПА
2.Аналіз роботи за І семестр 2019-2020 н.р.

Січень

Директор школи
Заступник директора з НВР

Протокол № 7

Від 27.01.2020

1.Про результати роботи школи на канікулах
2. Про стан викладання образотворчого мистецтва у 5-9 класах

Січень

Директор

Заст. дир. з НВР

Вч. обр. Мист.

Протокол № 8

Від 31.01.2020

1.Про стан роботи гуртків та факультативів;

2.Про стан викладання української мови у 5-9 класах

3.Про науково-методичне забезпечення; навчального процесу

4.Аналіз ходу атестації педагогічних працівників школи

Лютий

Заст. дир. з НВР

Заступник, Вч. предметники

Члени атестат. комісії

Протокол № 9_

Від 27.02.2020

1.Про протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-2019

Березень

 

Директор,  медсестра

Протокол № 10

Від 02.03.2020

1.Щодо призупинення навчальних занять з метою запобігання занесенню та поширенню на території району гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-2019

2.Щодо організації освітнього процесу учнів у інших формах

Березень

Директор

Протокол № 11

Від 06.03.2020

1.Щодо організації освітнього процесу в школі під час карантину

Березень

Директор

Протокол № 12

Від 16.03.2020

1.Про організацію місячника благоустрію

 

 

квітень

Завгосп

     Педагог організатор

Директор

Протокол № 13

Від 28.04.2020

 1.Про підготовку до проведення ремонтних робіт  школи;

2.Про підсумки виховної роботи;

3.Про підсумки навчального року.

травень

Директор школи ,
педагог організатор, заступник директора

Протокол № 14

Від 29.05.2020

     На 128 уроках, відвіданих мною, була вивчена система роботи у вчителів.

В школі своєчасно проводяться наради при директорі, загальношкільні батьківські збори, класні, загальношкільні організаційні лінійки, що позитивно вплинуло на організацію навчально-виховного процесу.

Мною було забезпечено впровадження в школі Державних стандартів початкової, базової середньої освіти, затверджених відповідними постановами Кабінетів Міністрів України.

Виховна робота здійснюється за такими напрямками:

1.     Екологічний

2.     Спорт і туризм

3.     Милосердя

4.     Народознавство

5.     Родинно – сімейне

6.     Патріотичне

 

      Виховна діяльність школи здійснювалась згідно річного плану роботи школи, виховного плану дитячої організації «Веселка»; плану роботи педагога-організатора, плану ради учнівського самоврядування, виховного плану класних керівників.

 Всі проведені заходи були спрямовані на реалізацію виховної проблеми школи «Виховання в учнів поваги до держави, її законів, до праці і людей», а також на розвиток індивідуальних здібностей і талантів ,забезпечення умов для реалізації їх навчального потенціалу, та розвиток особистості шляхом цілісно-зорієнтованого виховання учнів.

 Протягом  І семестру 2019-2020 н.р. були проведені такі загальношкільні заходи та свята: свято «Першого дзвоника», свято присвячене Дню працівника освіти, конкурс - виставка «Барви золотої осені», конкурс малюнків «Галерея мистецтв» на тему «Дитинства – чисте джерело», благодійний ярмарок, розважальний конкурс «Хто в домі господар?», конкурс – виставка «Новорічна композиція», конкурси малюнків, стінгазет, творів на різні теми, тематичні лінійки, дні правових знань, дні відкритих дверей для батьків, місячник та тиждень правових знань, акція милосердя «На зустріч мрії», новорічні та різдвяні ранки та святковий концерт, вечорниці.

Була проведена волонтерська робота. Для вчителів – пенсіонерів, з допомоги теперішніх вчителів та учнів школи, були створені подарунки до Дня працівника освіти та до свята Миколая.

Активно брали участь у Всеукраїнській акції «16 днів проти насильства» та у благодійній акції "Милосердя" по Чудейській ОТГ до Міжнародного дня людей з інвалідністю.

Всі учні школи активно брали участь у загальношкільних заходах (звіти по виховній роботі класних керівників додаються).

В школі працювала учнівська рада самоврядування. Головою учнівського самоврядування в школі - Патраучан Габрієла, учениця 9 класу. На засіданнях (кожного місяця) обговорювались питання відвідування учнями навчальних занять, дисципліни, санітарного стану класних приміщень, організація та проведення загальношкільних конкурсів. В школі запрацювала «Шкільна преса» яку очолює Биндю Ірина, учениця 7-го класу, по створенню шкільної газети та відео репортажів «Шкільні новини». На робочих лінійках чергові класи звітували про проведену роботу (згідно графіку чергування по школі).

Також, в цьому році продовжувала свою роботу Рада школи. Шкільна рада складається з представників від вчителів, від батьків та від учнів. Було заплановано та проведено 3 засідання шкільної ради у І семестрі на яких розглядалися важливі та актуальні проблеми у навчально- виховному процесі.

Багато учнів школи залучені до шкільних гуртків - Фольклорного гуртка «Чобенашул» та «Волейбольного», які діють при школі в позаурочний час. Керівники гуртків особливо стараються залучати до роботи в гуртках дітей з проблемних сімей, дітей із особливим характером. Обдаровані учні брали участь у шкільних конкурсах та конкурсах по Чудейській ОТГ. Здобували призові місця.

На серпневій конференції вчителів нашу школу представляв учень 5-го класу Пожога Крістіан, який заспівав пісню «Берізка біля школи». До Дня працівника освіти, на святковому концерті, який відбувся в будинку культури Чудейської ОТГ, учні нашої школи гідно представили два номера – Коваль Марія, учениця 7-го класу виступила із пісню до Дня вчителя разом з танцювальним колективом який складався з учениць 2-4 класів (керівники – Попеску Коріна Радувна, Биндюл Мар’яна Миколаївна)  та Пожога Крістіан, учень 5-го класу, виступив із піснею «My heart will goon» разом із танцювальним колективом учениць 5-го класу(керівник - Биндюл Мар’яна Миколаївна).

З 25 вересня по  10 жовтня 2019 в школі проходив І етап виставки - конкурсу "Галерея мистецтв" на тему "Дитинства - чисте джерело".Переможцями І етапу стали:

У І віковій категорії:

- Розділ живопис: Биндюл Микола та Тірон Маріус– І місце

Биндю Максим, Мотреску Дарʼя та Пожога Маріус – ІІ місце

ТіронГабрієла, Пожога Клаудіу та Урсакі Ілля - ІІІ місце

-Розділ графіка: Биндю Валентин Валерійович – І місце

У ІІ віковій категорії:

-Розділ живопис: Биндю Максим Володимирович - І місце

Муха Андріана – ІІ місце

Чюрюк Аліна, Бастон Максім та Урсакі Андрій – ІІІ місце

-Розділ графіка: Пожога Крістіан Данієлович – І місце

Роботи переможців у І етапі виставки - конкурсу були направленні у методкабінет відділу освіти Чудейської ОТГ для подальшого розгляду та направлення на ІІ етап (заключний) обласний.

На ІІ етапі (обласному) виставки - конкурсу «Галерея мистецтв» на тему «Дитинства – чисте джерело» учень 4-го класу - Биндюл Микола здобув грамоту Департаменту освіти і науки облдержадміністрації за роботу «Синичний острів», керівник Биндюл Мар’яна Миколаївна.

Брали участь у міжрегіональному фото, - кінофестивалі «Осінні барви Буковини» у м.Чернівці. Учень 4-го класу, Биндюл Микола М. здобув ІІІ місце в номінації «Репортажна фотографія» (молодша категорія),за фоторепортаж «Осінній хоровод». Керівник – Биндюл Мар’яна Миколаївна. Учениця 7-го класу Биндю Ірина Р. здобула ІІІ місце в номінації «Рекламний  ролик» (молодша категорія), за роботу «Лідер року 2019. Спецвипуск програми «Лідер». Керівник – Биндюл Мар’яна Миколаївна.

Були проведенні загальношкільні виховні заходи під керівництвом педагога-організатора Биндюл М.М.: «Перший дзвоник», «День працівника освіти», виставка - конкурс «Галерея мистецтв» на тему «Дитинства – чисте джерело», «Барви золотої осені», благодійний ярмарок, «Новорічна композиція», «Хто в домі господар?», розважальні вікторини, конкурси малюнків на різні теми, конкурси стінівок, тематичні тижні, місячники, свято Нового Року «Чарівна подорож».

На урочистому закритті першого, зонального туру Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2020», яке відбулося у Красноїльській гімназії, Пожога Крістіан, учень 5-го класу, виступив із піснею «My heart will goon» разом із танцювальним колективом учениць 5-го класу(керівник - Биндюл Мар’яна Миколаївна).

У І етапі виставки-конкурсу «Новорічна композиція» учні представили багато цікавих та творчих композицій, найкращі з яких ми направили на участь у районному та обласному етапах виставки – конкурсу «Новорічна композиція» у шістьох номінаціях: новорічний вінок, стилізована ялинка, новорічний подарунок, сюжетна композиція, новорічний букет та новорічна композиція. Всі направлені роботи були оцінені і здобули призові місця:

-         на районному конкурсі Пожога Міхаєла, учениця 9-го класу, стала абсолютним переможцем із композицією «Новорічний вінок «Місячне сяйво»; Гецеу Марʼяна, учениця 7-го класу – І місце, композиція «Новорічний букет «Різдвяна свічка»; Гарага Ніколета, учениця 4-го класу -      І місце, композиція «Новорічний подарунок «Чарівний кошик»; Герман Ніколета та Герман Костянтин, учні 1-го класу - І місце, сюжетна композиція «Льодяний будинок»;

-         на обласному конкурсі Биндюл Микола, учень 4-го класу - І місце, «Новорічна композиція «Брати - сніговики»;     Герман Марія, учениця 4-го класу - І місце, композиція «Стилізована ялинка «Ялинка з країни чудес»;Пожога Міхаєла, учениця 9-го класу - І місце, композиція «Новорічний вінок «Місячне сяйво»;Тірон Маріус, учень  5-Б класу - ІІ місце, «Сюжетна композиція «Зимовий будинок».

Протягом  ІІ семестру 2019-2020 н.р. були проведені такі загальношкільні заходи та свята:Заходи до Дня Соборності України та Пам'яті героїв бою під Крутами; Заходи до Дня Св. Валентина; Заходи до Міжнародного Дня рідної мови;Фестиваль «Мерцішор».Участь фольклорного колективу «Чобенашул» та молодших класів у фестивалі на сцені будинку культури с. Чудей; Свято 8 березня «Рідна мамочко моя, привітаю тебе я!».

У звʼязку із вимушеним призупиненням навчально-виховного процесу, спричинене гострою респіраторною інфекцією COVID-19, були скасовані всі заплановані масові заходи із залученням учнів та вихованців школи від початку карантину і до кінця навчального року. Не дивлячись на це, в дистанційній формі проводились різні заходи до яких долучилась і наша школа, а саме:

-         Онлайн конкурс малюнків «Все буде добре». Учні нашої школи малювали чарівні веселки біля яких писали підбадьорюючі слова «Все буде добре», та ділилися в соціальних мережах цими посиланнями.

-          Обласна акція «Писанка Challenge».Упередчас Великодня Департамент освіти і науки облдержадміністрації запустив обласну акцію «Писанка Challenge». До акції долучилися і наші учні разом із сотнями буковинців. За допомогою різних технік виконання тисячі писанок розквітли в оселях буковинців.

-         Обласна акція «Дефіле у вишиванці».Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА ініціював проведення обласної акції «Дефіле у вишиванці», яка стала основою для масштабного буковинського інтернет-подіуму. До акції долучилися і наші учні.

-         Інформаційні посилання у соціальних мережах доДня пам’яті та примирення (8 травня) та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня).

-         Відео урок до Дня матері (10 травня) (майстер-клас від вчителя образотворчого мистецтва Биндюл М.М.) по створенню вітальної листівки своїми руками для своїх мам.

-         Інформаційні посилання на сайті школи до Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

-         Онлайн рекомендації для перегляду фільмів та мультфільмів «Уроки доброти».

-         Відео Challenge для випускників 9-го класу.

-         Інформування учнів та батьків про заходи профілактики інфікування та поширення коронавірусної інфекції.

На шкільному сайті ведуться записи всіх проведених шкільних та позашкільних заходів https://chudey3.blogspot.com.

 

Організована підготовка до школи дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою. Виконується закон України щодо забезпечення обов’язковою середньою освітою.

Жоден учень 9 класу не залишився поза увагою школи. Основна кількість випускників 9 класу продовжує навчатись в 10 класі денної школи, де котрі вступають у ВУЗи І-ІІІ рівня та інші навчальні заклади.
     Учні школи постійно беруть участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Маємо такі результати: З біології –ІІІ місце, хімія – ІІІ місце, румунська мова –ІІІ місце, фран. мова – ІІ місце, трудове навчання – ІІ місце.

В школі приділяється велика увага організації різних форм позаурочній навчально-виховній роботі. Функціонує гурток художньо-естетичного напрямку «Чобенашул»  та гурток фізично-спортивного напрямку «Волейбол» в якому залучені учні середньої ланки, які домоглися хороших результатів на фоні громади.     Участь у змаганнях по програмі спартакіади серед шкіл ОТГ є необхідним процесом. У вересні були проведені шкільні змагання з волейболу для учнів 7-9 кл.  26 вересня збірна школи брала участь у змаганнях з легкої атлетики серед шкіл Чудейської ОТГ і виборола ІІ місце.

      На початку жовтня футбольна  команда щколи  брала участь у змаганнях з футболу серед ЗОШ  Чудейської  ОТГ де виборола ІІІ місце. Також у жовтні місяці наші учні брали участь у змаганнях з Л/а чотириборства і зайняли ІІІ місце. У грудні юні тенісисти нашої школи взяли участь у змаганнях з настільного тенісу і зайняли ІІІ місце.

У звʼязку із вимушеним призупиненням навчально-виховного процесу, спричинене гострою респіраторною інфекцією COVID-19, були скасовані всі заплановані масові заходи із залученням учнів та вихованців школи від початку карантину і до кінця навчального року. Тому ми не прийняли участь у таких змаганнях як «Старти надій», «Козацький гарт», «Шкіряний м’яч», «Волейбол».

         Протягом року працював спортивний гурток з Волейболу робота якого проводилась відповідно до плану спортивної роботи школи

За фізичним вихованням у навчальному закладі постійно ведеться контроль із боку адміністрації, надається фахова допомога. Періодично проводяться наради та педради з питань фізичного виховання.

В цьому навчальному році школа була забезпечена  педагогічними кадрами. Але проблема спеціалістів у нас існує: не спеціаліст сьогодні викладає  хімію,музику, інформатику, в початкових класах. Кадрова проблема вирішується шляхом направлення випускників нашої школи на навчання до вищих навчальних закладів, які вирішили присвятити своє майбутнє педагогічній праці.

Режим роботи школи відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Всі працівники та діти нашої школи своєчасно проходять медичний огляд і нерідко школу відвідують лікарі дільничної лікарні. Хворі учні взяті на облік. Для окремих категорій дітей в школі організовано безкоштовне харчування – це діти з малозабезпечених сімей. В школі дотримуються вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічні та протипожежних норм. З боку дирекції школи постійно проводяться моральні стимулювання кращих педагогів, техпрацівників та учнів школи.

В Законі України «Про загальну середню освіту», Державній національній програмі «Освіта» визначено основні завдання організації родинного виховання і освіти, як важливої ланки виховного процесу.    Системний підхід до роботи з батьками, взаємодія школи і  сім’ї у вихованні дітей дає успішний результат в реалізації цих завдань. Система роботи з батьками включає глибоке вивчення соціального складу сім’ї, матеріального становища, педагогічної культури, індивідуальних психологічних особливостей батьків, сімейного клімату.

Робота з батьками організована на належному рівні. Регулярно проводяться батьківські збори, на які виносяться актуальні питання життя і діяльності школи, навчання і виховання учнів. Проводяться консультації для батьків, запрошуються учителі - предметники. Вони знайомлять батьків із завданнями, які поставленні перед учнями, навчають їх, як перевіряти домашнє завдання, як виділити головне. Практикуються дні відкритих дверей для батьків, де вони мають змогу побувати  на уроках, подивитись на роботу вчителя, порівняти поведінку і підготовку своїх дітей до уроку з іншими.

Для кращої організації роботи з питань правової освіти виховання своїх дітей батьки беруть участь у роботі класного колективу, проведення вечорів, позашкільних заходів. Надають певну допомогу батьки під час підготовки школи до нового навчального року, особливо батьки першокласників. За їх кошти переважно ремонтуються класні кімнати. Всі ці заходи проводяться під керівництвом батьківського комітету та його голови Биндю М.М.

В роботі школи бере участь і сільська рада, голова якої за короткий відрізок часу перебування на цій посаді цікавиться проблемами школи.
В цьому році за допомогою Чудейської сільської ради та підтримкою сільського голови Піцул А.Д  був проведений капітальний ремонт коридорів, заміна вхідних дверей , у ІІ корпусі зроблена внутрішня вбиральня та покриті вхідні сходи плиткою, встановлений пандус. Також були докомплектовані кабінети школи, які були унаочнені інтерактивними дошками, мультимедійними засобами навчання та предметними стендами.

В школі існують і проблеми, над якими необхідно працювати:

1.       Удосконалення матеріальної бази, яка не відповідає сучасним вимогам;

2.       Потрібно краще налагодити зв’язки школи з батьками;

3.       Виховання дітей, батьки яких виїхали за кордоном;

4.       Підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу;

5.        Виховання національної свідомості, громадської активності, формування творчої особистості

 

 

Звітувала перед колективом школи та батьківським комітетом в онлайн режимі ( у зв’язку з карантином) на педагогічній  раді від 29.05.2020 ,протокол № 9.

 

 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар