Превентивне виховання

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ – ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

     В центрі діяльності керівників шкіл, їх заступників, класних керівників, вихователів залишається превентивне виховання, яке спрямоване на реалізацію Конвенції превентивного виховання дітей і молоді. Доцільно проводити заходи економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного,освітнього, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямовані на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.
Слід загострити увагу педагогів на важливості реалізації функцій превентивного виховання, а саме: діагностико-прогностичної, корекційно-реабілітаційної, освітньо-консультативної, організаційно-методичної. Позитивність превентивної роботи спостерігається тоді, коли в повній мірі здійснюється корекційно-реабілітаційна функція, яка ставить за мету узгодження виховного процесу з реальними умовами соціалізації дитини й пов’язана з втручанням у негативну ситуацію її розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та подолання негативних проявів у поведінці налагодження стосунків для позитивного способу життя. І тому важливо створювати сприятливі умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної та іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, вихованню стійкості до негативних впливів.
Робота у системі превентивного виховання у школі здійснюється з початку навчального року: у вересні-жовтні складено соціальний паспорт школи, проведено анкетування учнів щодо їх схильності до шкідливих звичок; проводяться практичним психологом корекційні заняття з дітьми девіантної поведінки, ці діти відвідуються вдома; психологом школи вивчаються емоційні стани першокласників під час уроків, міжособистісні відносини у класних колективах. Упродовж навчального року щомісяця в усіх класах проводиться цикл бесід з правового виховання та «Я обираю здоровий спосіб життя»; проведено Тиждень посиленої профілактики правопорушень (листопад), Тиждень правової культури (грудень).
Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя, у школі діє система профілактичної роботи по попередженню правопорушень серед школярів, створена рада профілактики правопорушень.
Робота з превентивного виховання ведеться індивідуальна, групова і масова. Це і зустрічі з працівниками правоохоронних органів, і вивчення законодавства України. Найцікавішими є інтерактивні форми роботи, рольові ігри, конференції, круглі столи, диспути. У планах виховної роботи класних керівників сплановані бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень,  тематика батьківських зборів.
Класні керівники щоденно ведуть облік відвідування учнями уроків, виясняють причину неявки. У школі ведеться журнал контролю: за допомогою рапортичок, які здають відповідальні учні кожного ранку, підраховується загальна кількість відсутніх з указанням причини пропуску. Старший черговий учитель разом з черговими учнями кожного ранку виявляють школярів, які запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважної причини. З цими учнями та їх батьками проводяться роз’яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.
Виховна робота нашої школи передбачає кінцеву мету – виростити духовно багату, толерантну людину.


Нормативно-правові документи

1. Загальна декларація прав людини. Декларація ООН від 10.12.1948
2. Конвенція ООН про права дитини
3. Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації
4. Конституція України
5. Кримінальний кодекс України
6. Закон України «Про загальну середню освіту» (із змінами)
7. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII 18 грудня 2012 Редакцыя выд 16.10.2012
8. Закон України від 21.12.2010 № 2823-VI «Про внесення змін до Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
9. Закон України від 05.03.2009 № 1065-VI "Про загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року"
10. акон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»
11. Указ Президента України № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1209 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України 17.08.2011 N 777-р "Про затвердження плану заходів з проведення у 2011 році Всеукраїнського тижня права"
14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.09.2010 № 1911-р "Про схвалення концепції Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року"
15. Лист МОН України від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти»
16. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2013 №176 Про затвердження плану заходів щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження жорстокого поводження з ними
17. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.02.13 № 1/9-96 "Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та злочинності серед дітей та учнівської молоді"
18. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 № 888 "Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року"
19. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.07.2012 № 827 "Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року"
20. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 № 292 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році»
21. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2010 1/9-838 "Про рекомендації Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення"
22. Наказ Міністерства освіти та науки України від 29.10.2010 № 1023 "Щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту"
23. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.09.2010 № 1/9-623 "Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи"
24. План заходів з протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в українському суспільстві на 2010-2012 роки
25. Наказ МВС, МОН, МОЗ України від 16.01.2004 № 5/34/24/11"Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення "
26. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 № 1312 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної компанії "Стоп - насильству!" на період до 2015 року"
27. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 "Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми"
28. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 "Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"
29. Комплексна програма профілактики правопорушень у Харківській області на 2011-2015 роки, затверджена рішенням Харківської обласної ради від 17.02.2011 № 82-VI
30. Заходи Департаменту освіти Харківської міської ради,спрямовані на запобігання та профілактику злочинності серед учнів навчальних закладів міста Харкова на 2011-2015 р.р.
Цикл бесід з правового виховання
1-4 КЛАСИ:
Вересень – Мої права (Загальна Декларація прав людини, Конвенція про права дитини, Конституція України).
Жовтень – Ми тепер учні (права і обов’язки учнів).
Листопад – Я відповідаю за все (виховання відповідальності за свої вчинки).
Грудень – Яку людину можна назвати вихованою?

Рада Профілактики Правопорушень  - покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби комплексу в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

Документація ради з профілактики правопорушень та бездоглядності:

1.      Наказ про створення ради з  профілактики правопорушень та бездоглядності.
3.      Журнал засідань.
4.      Карти учнів, які перебувають на обліку в школі.
5.      Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.
6.      Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.


Заходи 
по профілактиці правопорушень та негативних проявів у дитячому середовищі на період до 2022 року
1.    Забезпечувати методичний супровід правовиховної роботи закладів загальної середньої освіти ОТГ      
2.    Урізноманітнити форми роботи заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів тренінгами з проблемних правовиховних питань. (постійно).
3.    Розробляти управлінські заходи щодо вирішення складних ситуацій в педагогічному та учнівському середовищі з урахуванням експертних висновків працівників психологічної служби (постійно).
4.    Проводити тижні та місячники правових знань для участі в яких залучати  працівники правоохоронних органів         (постійно, керівники ЗЗСО)
5.    Вжити заходи щодо підвищення ефективності роботи шкільних Рад з профілактики правопорушень  (постійно, керівники ЗЗСО).
6.    Використовувати інтерактивні педагогічні технології, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності (постійно,       керівники ЗЗСО).
7.    Проводити заходи, спрямовані на підвищення рівня обізнаності учнівської та молоді щодо шляхів уникнення ризиків потрапляння у ситуації з торгівлею людьми та можливостей отримання допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки. Спланувати проведення лекторіїв, кінофільмів, класних та виховних годин, які висвітлюють дану тематику.         (постійно,  керівники ЗЗСО).
8.    Оформити у закладах загальної середньої освіти куточки з прав дитини та розміщення в них дані та інформацію про правозахисні організації (постійно, керівники ЗЗСО).
9.    Активізувати діяльність дитячих уповноважених з захисту прав дітей у структурах самоврядування.
10.                 Проводити профілактично-просвітницькі заходи на актуальну тематику: попередження явища булінгу та підвищення правової компетентності учнів, конфліктів в учнівських та педагогічних колективах, безпечної поведінки учнів в інтернеті, попередження суїцидальних нахилів. Включити заходи до річного плану з виховної роботи (постійно, керівники ЗЗСО).
11.                 Впроваджувати профілактичну програму «Школа і поліція» з метою проведення індивідуальних зустрічей з учнями та/або їхніми батьками (особами, які їх замінюють); участі представників правоохоронних органів у батьківських зборах і педагогічних радах,  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед батьків та педагогічних працівників щодо попередження негативних явищ в дитячому середовищі (постійно, керівники ЗСО).
12.                 Розглядати на педагогічних радах, засіданнях батьківських комітетів питання про стан відвідування учнями навчальних занять та ефективність заходів щодо запобігання пропусків уроків без поважних причин    (постійно, керівники ЗЗСО).
13.                 Покласти персональну відповідальність на  класних керівників і класоводів  закладів загальної середньої освіти за дотримання законодавства про захист суспільної моралі, попередження випадків жорстокості та насильства серед неповнолітніх, активізувати діяльність, спрямовану на розвиток духовності та зміцнення моралі   дітей та молоді (постійно, керівники ЗЗСО).
14.                 Ініціювати проведення спільних правоосвітніх заходів для учнівської молоді за участю служби у справах дітей,  поліції (постійно, керівники ЗЗСО).
15.                 Налагодити чітку систему внутрішнього контролю за відвідуванням занять учнями та забезпечити оформлення «Індивідуальних карток психолого-педагогічного супроводу», «Психологічні портрети» учнів, які стоять на внутрішньошкільному  обліку (постійно,керівники ЗСО).
16.                 Систематизувати банк даних учнів «групи ризику», оформивши індивідуальні картки психодіагностичного  дослідження відповідно до листа МОН України від 27.08.2000 № 1/9-352 «Щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» (постійно,      керівники ЗЗСО).
17.                 Забезпечити організацію та проведення «години психолога» у  кожному закладі загальної середньої освіти, відповідно до листа МОНУ від   04.07.12  № 1/9-488 «Щодо організації та проведення «години психолога» у  загальноосвітніх закладах» (постійно, керівники ЗЗСО).
18.                 Проводити педагогічні семінари щодо впровадження нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу та  перетворення навчальних закладів на зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату (постійно).     
19.                 Впроваджувати та поширювати інформаційно-просвітницькі програми для учнівської молоді спрямовані на попередження негативних проявів у шкільному середовищі (постійно,      керівники ЗЗСО).
20.                 Організувати проведення засідань групи оперативного контролю з питань профілактичної роботи за участю правоохороних органів (постійно, керівники ЗСО).
21.                 Забезпечити організацію профілактичних рейдів з виявлення порушень прав дитини, запобігання злочинності та правопорушень серед неповнолітніх, які не відвідують школу, займаються жебрацтвом, бродяжництвом (постійно, керівники ЗЗСО).
22.                 Забезпечити обстеження соціальними педагогами умов проживання дітей, які потребують підвищеної педагогічної уваги, виявлення деструктивних сімей, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, поновлення банків даних таких сімей (постійно, керівники ЗЗСО).
23.                 Організувати соціально-педагогічну допомогу учням (вихованцям) і сім'ям, які потребують особливої уваги та проживають у складних життєвих  обставинах (постійно, керівники ЗЗСО).
24.                 Проводити роз’яснювальну роботу з батьками, які ухиляються від виконання своїх обов’язків у вихованні дітей, здійснювати спільні рейди з працівниками поліції у неблагополучні, проблемні сім’ї та надання консультацій (постійно, керівники ЗЗСО).
25.                 Організувати учнівське самоврядування, батьківську громадськість з питання  проведення рейдів – перевірок з метою запобігання  тютюнопаління учнів на території школи  та прилеглої до неї  території (постійно, керівники ЗЗСО).
26.                 Продовжити роботу щодо створення консультпунктів для батьків, опікунів та дітей з питань превентивної просвіти та виховання, сприяти створенню координаційних Рад педагогів та батьківської громадськості в кожному навчальному закладі з питань сімейного виховання (постійно, керівники ЗЗСО).
27.                 Унеможливити доступ неповнолітньої молоді через мережу Інтернет до сайтів, що не мають відношення до навчального процесу (у тому числі до сайтів, на яких розміщено елементи порнографії й насильства тощо)       постійно, керівники ЗЗСО).
28.                 Організувати проведення спільно із правоохоронними органами педагогічного «всеобучу» батьків та лекторіїв на правову тематику для батьків, діти яких схильні до правопорушень, надання їм теоретичних знань та практичних навичок, спрямованих на встановлення нормального сімейного мікроклімату, налагодження взаємин між батьками і дітьми, батьками і вчителями (постійно, керівники ЗЗСО).

Немає коментарів:

Дописати коментар