Нормативно-правове забезпечення

 
                      
ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ


ПОЛОЖЕННЯ

ІНСТРУКЦІЇ

ІНШЕ


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2020 РІК

Організація виховного процесу у 2020/2021 н. р.

Щодо проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів


       ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-430 від 11.08.2020 
"Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021 н.р. Початкова школа"

      ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-430 від 11.08.2020 
"Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році"

      РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
№960-р від 05.08.2020 
"Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (
STEM-освіти)"

      ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-411 від 30.07.2020 
"Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році"

     ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-348 від 25.06.2020 
"Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

 лист МОН України від 02 червня 2020 року № 1/9-295 “Щодо закупівлі ділової документації для закладів загальної середньої освіти”.

Відповідно до наказу МОН від 01.06.2020 № 725 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423» пункти 4 і 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» втратили чинність. 

Інформуємо про наказ МОН України від 01 червня 2020 року № 725 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423”. 

Відповідно до наказу МОН України від 01 червня 2020 року № 725 визнано такими, що втратили чинність, пункти 4 і 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423.

Розміщуємо текст пунктів 4, 5 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”.

      ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-292 від 29.05.2020
 
"Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти"

У листі йдеться про те, що з 1 червня 2020 року дозволяється в закладах освіти відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб.

Водночас упродовж карантину забороняється проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб.

У листі уміщено рекомендації керівникам закладів позашкільної освіти для організації безпечного освітнього процесу:

 • забезпечити дотримання усіма учасниками освітнього процесу соціальної дистанції не менше 1,5 м;
 • переорієнтувати роботу гуртків та інших творчих об’єднань на проведення занять із здобувачами освіти на відкритому повітрі на території закладу (подвір’я, майданчики, «зелені класи» тощо) або за його межами (парки, ліси, спортивні майданчики тощо);
 • при проведенні занять в приміщенні закладу неухильно здійснювати належні протиепідемічні заходи (регулярне провітрювання, дотримання маскового режиму, дезінфекцію тощо);
 • уникати форм і методів роботи, які порушують рекомендовані протиепідемічні заходи;
 • відпрацювати розстановку кадрів (працівники, які належать до групи ризику, можуть продовжити виконувати свої трудові обов’язки відповідно до трудового договору або займаної посади), а також, за умов організаційної можливості, за згодою працівника з підвищеним фактором ризику захворювання на COVID-19 може корегувати його трудові обов’язки шляхом доручення виконання інших видів робіт (організаційна, методична, наукова, інша педагогічна діяльність тощо). Якщо таке коригування трудових обов’язків організаційно неможливо, працівник за дорученням керівника закладу може виконувати інші види робіт в дистанційному режимі або скористатися правом на щорічну основну відпустку чи відпустку без компенсації заробітної плати у встановленому законодавством порядку.

        ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-291 від 28.05.2020 
"Щодо можливостей використання сервісів для дистанційного навчання"

У листі уміщено інформацію про додаткові інструменти організації дистанційного навчання для закладів освіти.

Компанія Google пропонує закладам освіти безкоштовно отримати доступ до GSuite для набору безкоштовних інтерактивних інструментів та сервісів Google, розроблених спеціально для дистанційного навчання.

Зареєструватися можна за покликанням:https://gsuite.google.com/signup/edu.

Для реєстрації в GSuite закладам освіти необхідно мати власний домен, який завдяки досягнутих компанією Google домовленостей із українською компанією-реєстратором доменів HOSTiQ, заклади мають можливість безкоштовнозареєструвати за покликанням: https://hostiq.ua/ukr/g-suite-for-education/.

Домен необхідно зареєструвати до подання заявки в Google.

      ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-278 від 26.05.2020 
"Щодо організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів"

З метою забезпечення зарахування дітей з особливими освітніми потребами до закладів дошкільної та загальної середньої освіти за рішенням місцевої влади з 1 червня 2020 р. може бути відновлена роботаінклюзивно-ресурсних центрів.

У листі йдеться про те, що у випадку відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів рекомендується в найкоротші терміни організувати проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини,забезпечивши першочергово обстеження дітей, які мають розпочинатиздобуття початкової освіти у 2020/2021 н. р. та зараховуються до закладу освіти вперше.

      УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№195 від 25.05.2020 
"Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі"

З метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини, гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління постановляю:

1. Схвалити Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі (додається).

2. Кабінету Міністрів України щорічно затверджувати план заходів з реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, схваленої цим Указом.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
№654 від 19.05.2020 
"Щодо примірного переліку питань"

Міністерство освіти і науки України інформує про затвердження Примірного переліку питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, який використовуватиметься для підготовки конкурсу на посаду керівника школи.

      НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
№574 від 29.04.2020 
"Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій"

Затверджено Типовий перелік засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій;

затверджено зміни до Типового переліку комп’ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02 листопада 2017 року N 1440, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 року за N 55/31507;

визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 22 червня 2016 року N 704 “Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року за N 1050/29180.

       НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
№497 від 10.04.2020 
"Про затвердження Порядку та умов погодження МОН України пропозицій обласних, Київської міської державних адміністрацій щодо використання коштів освітньої субвенції на оснащення закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій у 2020 році"

МОН України інформує про прийом заявок на оснащення навчальних кабінетів і STEM-          лабораторій у 2020 році.

       ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-182 від 31.03.2020 
"Щодо організованого завершення 2019/2020 н.р. та зарахування до ЗЗСО"

Інформуємо про лист МОН України від 31 березня 2020 року № 1/9-182 “Щодо організованого завершення 2019/2020 навчального року та зарахування до закладів загальної середньої освіти”.

      ЛИСТ МОН УКРАЇНИ
№1/9-178 від 27.03.2020 
"Щодо завершення 2019/2020 навчального року"

Лист адресовано керівникам закладів вищої, фахової передвищої, післядипломної освіти, наукових установ.

У листі зазначається, що відповідно до статті 34 Закону України “Про освіту”, статті 35 Закону України “Про фахову передвищу освіту” ріення щодо внесення змін до графіків освітнього процесу та необхідності продовження навчання влітку керівники закладів освіти приймають самостійно в разі необхідності.

З урахуванням ситуації, що склалася, Міністерство наголошує на необхідності виконання кожним здобувачем освіти індивідуального навчального плану, розробленого на основі відповідних освітньої програми та навчального плану, з урахуванням особливостей організації освітнього процесу в період карантину.

Порядок використання технологій дистанційного навчання для здобувачів освіти інших (крім дистанційної) форм здобуття освіти визначається закладами освіти самостійно.

Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 (із змінами), може бути використане при ухваленні нормативних та розпорядчих документів закладу освіти якорієнтовне.

Нижче розміщуємо документи:

 • лист МОН України від 27 березня 2020 року № 1/9-178 “Щодо завершення 2019/2020 навчального року”;

§     Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235 (із змінами).

   Звертаємо увагу, що низка законів України, відповідно до яких розроблено положення про дистанційне навчання, втратила чинність.

МОН України рекомендує користуватися цим положенням як орієнтовним.

Сучасним чинним документом, який визначає сутність дистанційної форми навчання є положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від 23.04.2019 №536 “Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти”.

Міністерством освіти і науки підготовлено лист від 20.08.2019 №1/9-525 “Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти”, у якому детально описано особливості усіх форм навчання.

       НАКАЗ МОН УКРАЇНИ
№376 від 04.03.2020 
"Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2020 році"

Відповідно до наказу на конкурс приймаються рукописи навчальної літератури у таких категоріях і номінаціях:

 • навчальні програми за військово-патріотичним напрямом позашкільної освіти (військово-патріотичний профіль);
 • навчальні програми за гуманітарним напрямом позашкільної освіти (соціальний, філологічний, суспільний профілі: історія, право, громадянська освіта, економіка, філософія, психологія, журналістика, мова та література);
 • навчальні програми та навчальна література за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти (наукове відділення «Мовознавство»: «Українська мова», «Англійська мова», «Німецька мова», «Французька мова», «Іспанська мова», «Російська мова», «Польська мова»);
 • навчальні програми та навчальна література за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти (лісівничий профіль: лісівництво, лісознавство, дендрологія, ландшафтна архітектура, садово-паркове будівництво тощо);
 • навчальна література за науково-технічним напрямом позашкільної освіти (інформаційно-технічний профіль: робототехніка, біоінформатика, віртуальна та доповнена реальність тощо);
  навчальна література за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти (театральний профіль).

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ УКРАЇНИ
№01-11/6 від 24.02.2020 
"Методика експертного оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації–2020"

Методику використовуватимуть експерти під час оцінювання професійних компетентностей вчителів-учасників сертифікації 2020 року на етапі вивчення їхнього практичного досвіду роботи.

Методика містить:

§     перелік професійних компетентностей, які підлягають оцінюванню;

§     критерії оцінювання;

§     показники критеріїв оцінювання;

§     коефіцієнти вагомості показників;

§     результати оцінювання.

У процесі сертифікації 2020 року здійснюється експертне оцінювання десяти професійних компетентностей, кожна з яких оцінюється за двома критеріями:

§     когнітивним

§     діяльнісним.

Поняття “професійна компетентність педагогічного працівника”визначається як системний прояв знань, умінь, здібностей і особистісних якостей педагогічного працівника, що дозволяють йому успішно вирішувати функціональні завдання, які становлять сутність професійної діяльності.

      ЗАКОН УКРАЇНИ
№463-IX від 16.01.2020 
"Про повну загальну середню освіту"

Видавець: Верховна Рада України

Категорії: Інклюзивне навчання, Внутрішня система забезпечення якості освіти, Моніторинг якості освіти та ЗНО, Наукове і методичне забезпечення освіти, Опорні заклади освіти та їх філії, Освітні програми, Основна школа (Базова середня освіта), Післядипломна освіта, Позашкільна освіта і виховання, Початкова освіта, Психологічна служба та соціально-педагогічний патронат, Робота з обдарованими дітьми, Старша школа (Профільна середня освіта)

16 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон “Про повну загальну середню освіту”.

Закон набрав чинності 18 березня 2020 року.

Повний текст Закону розміщено на офіційному порталі Верховної Ради України “Законодавство України”.

Працювати з текстом Закону доцільно на сайті “Законодавство України”, оскільки зміни і поновлення відображатимуться саме на цьому ресурсі.

Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти.

Згідно із Законом, основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є:

 • регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації права особи на повну загальну середню освіту;
 • забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти;
 • забезпечення обов’язковості здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти;
 • забезпечення якості повної загальної середньої освіти та якості освітньої діяльності;
 • визначення структури та змісту повної загальної середньої освіти;
 • визначення органів управління у сфері загальної середньої освіти та їх повноважень;
 • визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу;
 • встановлення відповідальності за порушення законодавства України про загальну середню освіту.

         ЛИСТ ДНУ “ІМЗО”
№ від 11.01.2020
 
"Про проведення конкурсного відбору на отримання гранту 
Class Pack 2020 серед загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти державної (комунальної) форми власності"

Інформуємо про лист Інституту модернізації змісту освіти від 11.01.2020 №22.1/10-49 “Про проведення конкурсного відбору на отримання гранту Class Pack 2020 серед загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти державної (комунальної) форми власності”.

Немає коментарів:

Дописати коментар