Профорієнтаційна сторінка


Профорієнтація  —  це  науково  обґрунтована  система  соціально-економічних,  психолого-педагогічних,  медико-біологічних  і  виробничо-технічних  заходів  щодо  надання  молоді особистісно  орієнтованої  допомоги у  виявленні  й  розвитку  здібностей  і  схильностей, професійних  і  пізнавальних інтересів у виборі професії, а також формування потреби у праці й готовності працювати в умовах ринку, багатошаровості форм власності й діяльності. 
                Вона реалізується в ході навчально-виховного процесу, позаурочної та позашкільної роботи з учнями.
                                     
 Мета профорієнтаційної роботи
1. Створення умов для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми  здібностями, психофізіологічними даними і потребами суспільства.
2. Формування в учнів знань про організацію виробництва, сучасне обладнання, про основні професії, про їх вимоги до особистості, про шляхи професійної підготовки.
3. Розвиток інтересу до отримуваної професії в ЗОШ, формування в учнів позитивної мотивації до трудової діяльності.
    
               Завдання профорієнтації:

-    одержання несуперечливих відомостей щодо переваг, схильностей і можливостей учнів для розподілу їх за профілями навчання;
-   забезпечення       широкого      діапазону     варіативності      профільного навчання за рахунок комплексних і нетрадиційних форм і методів, що застосовують на уроках та у виховній роботі елективних курсів;
-    додаткова підтримка деяких груп школярів, щодо яких легко спрогнозувати труднощі у працевлаштуванні;
-    вироблення  гнучкої  системи  кооперації  старшої  школи  з  установами додаткової та професійної освіти, а також з підприємствами міста, регіону.

     
Складові діяльності із профорієнтації:

-    розробка класних годин, рольових ігор;
-   тренінгові заняття з учнями;
-    елективні курси.

    
 Основні форми профорієнтаційної діяльності:

*    дискусії;
*    тренінги;
*    круглі столи;
*    робота з батьками;
*    робота   з   випускниками   школи,   студентами   вищих   навчальних закладів;
*    виставки-перегляди;
*    екскурсії.
    Організація роботи припускає використання групових і індивідуальних форм роботи 

Тести для учнів, для виявлення професійної ,навчальної діяльності

    

Немає коментарів:

Дописати коментар