Методичне об’єднання вчителів природно-математичного циклу  Тематика і форми проведення засідань ШМО.

Засідання № 1. Серпень

Інструктивно-методична нарада

Тема: Про підсумки роботи вчителів природничо-математичного циклу за 2019-2020 н.р. та перспективи діяльності на 2020-2021 н.р. 

Мета: Проаналізувати стан викладання дисциплін природничо-математичного циклу    в 2019- 2020 н.р. та визначити пріоритетні напрямки в роботі МО у поточному навчальному році

Питання для обговорення

Форма проведення

Відповідальний

 Організаційні питання

1

Затвердження :                                              плану роботи МО на 2020-2021 н.р., завдань МО на 2020-2021  н.р.

Обговорення

Гарага Л.Д. Члени МО

2

Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році.

Обговорення

Члени МО

3

Нормативно – правова база організації навчально – виховного процесу у 20120-2021 н.р..

Інформація

Заступник директора з НВР

Биндю М.М.

4

Підготовка і проведення І та ІІ етапів  предметних олімпіад, конкурса «Кенгуру».

Інформація

 Гарага Л.Д.

5

Обговорення плану проведення предметних тижнів

Обговорення

Члени МО

Методичні питання

1

Впровадження методичних розробок щодо соціалізації учнів у викладанні навчальних предметів

Обговорення

Члени МО

2

Адаптація учнів 5-х класів до навчання в школі ІІ ступеня. Особливості викладання навчальних предметів в 5 класі

виступ

Чепега Н.В.

3

Використання міжпредметних зв’язків під час вивчення предметів природничо-математичного циклу для забезпечення соціалізації учнів

виступ

Торська М.М.

4

Підготовка до моніторингового аналізу успішності з математики на початок навчального року.

виступ

Гарага Л.Д.

Завдання членам МО

1.     Опрацювання нормативних документів:

-         програм та основних вимог до викладання предметів природничо-математичного циклу;

-         критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;

-         вимог до ведення шкільної документації.

2.     Складання і затвердження календарно-тематичних планів

3.     Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничо-математичного циклу

4.     Складання планів роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями

5.     Підготовка учнів до районних олімпіад з навчальних дисциплін

6.     Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки

7.     Підготувати матеріали для проведення шкільних олімпіад з предметів

 

                                                            Засідання № 2 Грудень.

Педагогічні обговорення

Тема: Становлення особистості учня – важливий компонент  уроків природничо-математичного циклу                                                                   Мета: детально ознайомитись з різними технологіями навчання на уроках природничо-математичного циклу, розглянути можливості використання, оцінити значення

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні

Організаційні питання

1

 Аналіз семестрових контрольних робіт, навчальних досягнень учнів 5-9 класів з дисциплін природничо-математичного циклу за результатами  І семестру

 Інформація

 Заступник директора  з НВР

 Биндю М.М.

2

Аналіз результатів шкільної  та районної олімпіади з дисциплін природничо-математичного циклу.

Інформація

Гарага Л.Д.

3

 Впровадження наскрізного навчання з використанням міжпредметних зв’язків на засадах сталого розвитку як засобу формування наукового світогляду школярів.

 

 

Обмін досвідом

Биндю В.М.

Методичні питання

1

Організація повторення навчального матеріалу як необхідна складова навчального процесу

Виступ

Ілліуц І.М.

2

Роль предметів природничо-математичного циклу в становленні особистості учня.

Виступ

Бурла І.Т.

3

 Як вчителю-предметнику розпізнати булінг в класі та що робити

 

Доповідь

Гарага Л.Д.

 

Завдання членам МО

1.     Взаємовідвідування уроків та їх аналіз

2.     Працювати над позитивним емоційним навантаженням уроків

3.     Опрацювання педагогічної преси за фахом

 

 


                                          Засідання № 3. Лютий.

Педагогічна майстерня

Тема:  Проблема розвитку творчості вчителів та учнів в умовах соціалізації особистості.           

Мета: Розглянути методи підвищення ефективності уроку, створення умов для самореалізацій,  самовдосконалення,  самоосвіти дитини.

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальний

                                             Організаційні питання

1

 Підготовка стендової інформаційної наочності для випускників  класу у навчальних кабінетах та інформаційних куточків для батьків та учнів до державної підсумкової атестації

Підготовка матеріалів

Члени МО

2

Обговорення рівня навченості учнів з предметів, що виносяться на  ДПА

Обговорення

Члени МО

Методичні питання

1

Краєзнавчий підхід у викладанні предметів природничо-математичного циклу.

Доповідь

Члени МО

2

Формування в учнів навиків самостійного пошуку інформації під час викладання предметів природничо-математичного циклу

Обмін досвідом

Члени МО

3

Проведення навчальних екскурсій – важлива складова у викладанні предметів природничо-математичного циклу

Виступ

Биндю В.М.

Завдання членам МО

1.      Використовувати в навчальному процесі нові технології навчання та активні форми тематичного оцінювання, спрямовані на розвиток свідомості учня, підвищення ефективності і якості освіти.

2.      Приділяти належну увагу мотивації навчальної діяльності учнів.

3.     Використовувати краєзнавчий підхід у викладанні навчальних предметів.

4.     Взаємовідвідування уроків та їх аналіз

                           


                                           
Засідання №4 Травень.

Інформаційна скринька

Тема: Робота учителя в новій українській школі.

Мета: обговорення роботи вчителів в контексті вирішення  наукової проблеми.

№ п/п

Зміст роботи

Форма проведення

Відповідальні.

                                             Організаційні питання

1

Аналіз участі учнів в різноманітних конкурсах природничо-математичного циклу.

Виступ

 Гарага Л.Д.

2

Аналіз роботи МО природничо-математичного циклу за 2020-2021 н.р.

Обговорення

 Гарага Л.Д.

Члени МО

3

Аналіз проведених предметних тижнів

Обговорення

Члени МО

                                                Методичні питання 

1

Формування компетентностей учнів, які є наскрізними лініями програми предметів природничо-математичних дисциплін, через продуктивну творчу діяльність

Виступ

Члени МО

2

Оновлення змісту й форми роботи вчителя в

контексті НУШ

 Виступ

Члени МО

3

Звіти вчителів про самоосвітню діяльність

Виступ

Члени МО

Завдання членам МО

1.     Оформлення екзаменаційної документації

2.     Консультації з предметів, що виносяться на ДПА

3.     Опрацювання фахової літератури

4.      Проведення контрольних робіт за 2020-2021 навчальний рік.

Документальна база даних про вчителів, які викладають предмети природничо-математичного циклу


Прізвище, ім’я, по батькові

Гарага Любов Дмитрівна

Дата народження

23.06.1977р.

Освіта

 вища

Спеціальність за дипломом

викладач математики

Який ВНЗ закінчила

ЧДУ ім. Ю.Федьковича

Рік закінчення

2000р.

Загальний педагогічний стаж

20 років

Стаж роботи в даному закладі

1рік

Який предмет викладає

математика, алгебра, геометрія

В яких класах

5-9кл

Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

 2015рік-ІППОЧО курси підвищення кваліфікації вчителів математики;

2017рік-ІППОЧО курси підвищення кваліфікації вчителів основ здоров′я

Категорія за останньою атестацією (рік)

вища

Звання

 

Нагороди

 

Друковані авторські роботи (де, коли надруковані)

 

Методична проблема над якою працює вчитель

« Використання інноваційних технологій на 

уроках математики».

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Бурла Іван Троянович

Дата народження

30.12.1983р.

Освіта

 вища

Спеціальність за дипломом

вчитель географії

Який ВНЗ закінчив

ЧДУ ім.Ю. Федьковича

Рік закінчення

2008р.

Загальний педагогічний стаж

17 років

Стаж роботи в даному закладі

17 років

Який предмет викладає

геграфія

В яких класах

6-9 класи

Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

 2020р.-ІППОЧО курси підвищення кваліфікації вчителів геграфії

 

Категорія за останньою атестацією (рік)

I категорія

Звання

 

Нагороди

 

Друковані авторські роботи (де, коли надруковані)

 

Методична проблема над якою працює вчитель

 « Екологічне виховання учнів на уроках географії.»

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Биндю Вероніка Михайлівна

Дата народження

10.08.1996р.

Освіта

бакалавр 

Спеціальність за дипломом

біологія

Який ВНЗ закінчила

 продовжує навчання в ЧНУ ім. Ю. Федьковича

Рік закінчення

2020 рік

Загальний педагогічний стаж

1 рік

Стаж роботи в даному закладі

1 рік

Який предмет викладає

біологія,природознавство

В яких класах

5-9 кл.

Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

 

2020 – ІППОЧО, курси підвищення кваліфікації вчителів біології.

Категорія за останньою атестацією (рік)

 

Звання

 

Нагороди

 

Друковані авторські роботи (де, коли надруковані)

 

Методична проблема над якою працює вчитель

«Підвищення якості та результативності навчання учнів за рахунок якісного використання інтерактивних технологій.»

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

Торська Марина Миколаївна

Дата народження

11.08.1995р.

Освіта

 спеціаліст

Спеціальність за дипломом

практичний психолог

Який ВНЗ закінчив

 ЧНУ ім.Ю.Федьковича

Рік закінчення

2016р.

Загальний педагогічний стаж

3 роки

Стаж роботи в даному закладі

3 роки

Який предмет викладає

інформатика

В яких класах

5-9 кл.

Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

 

 

Категорія за останньою атестацією (рік)

 

Звання

 

Нагороди

 

Друковані авторські роботи (де, коли надруковані)

 

Методична проблема над якою працює вчитель

«Використання інтерактивних методів та інформаційно-комунікаційних технологій навчання з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів».Прізвище, ім’я, по батькові

Савчук Лілія Мірчівна

Дата народження

10.07 1972р.

Освіта

 вища

Спеціальність за дипломом

 вчитель фізичної культури

Який ВНЗ закінчив

 Кишинівський інститут фізичного виховання та спорту

Рік закінчення

1993р.

Загальний педагогічний стаж

26 років

Стаж роботи в даному закладі

19 рік

Який предмет викладає

Фізична культура, основи здоров’я.

В яких класах

5-9 кл.

Курси підвищення кваліфікації (рік, місце)

 2016р.- ІППОЧО

 

 

Категорія за останньою атестацією (рік)

вища

Звання

 

Нагороди

 

 

Друковані авторські роботи (де, коли надруковані)

 

Методична проблема над якою працює вчитель

«Диференційований підхід до учнів на уроках фізичної культури та основи здоров’я».

Зустріч членів МО вчителів природничо - математичного циклу шкіл Чудейської ОТГ на базі Іжівської ЗОШ І-ІІ ст.


Немає коментарів:

Дописати коментар